Els Apartaments rurals Mas Ombravella a Mieres estan situats a la Garrotxa a 10 quilometres de l’Estany de Banyoles considerat el primer llac natural més gran de Catalunya i l’origen i principal signe d’identitat de la ciutat de Banyoles. Té una grandaria aproximada de 2150 m de llargada, la seva amplada màxima de 775 m. La seva superfície és de 111,7 hm² i la seva profunditat màxima és de 62 m. L’estany i la seva conca lacustre són considerats com el conjunt càrstic més extens de la Península Ibèrica i un sistema ambiental de notable valor.

Situat a ponent del terme municipal de Banyoles, fou declarat per la Generalitat de Catalunya com a zona integrada en elPla d’Espais d’Interès Natural. El 2003 va ser inclòs en la Llista Ramsar de Zones Humides d’Importància Internacional i ha estat proposat per formar part de la xarxa Natura 2000, en l’àmbit de la regió mediterrània.